Zdrowie

Ogólnopolskie Forum Zdrowia Publicznego 2011

27 – 28 października 2011 r. – Ogólnopolskie Forum Zdrowia Publicznego 2011

Akademia Wiedza i Praktyka oraz Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie zapraszają do wzięcia udziału w dwudniowej konferencji Ogólnopolskie Forum Zdrowia Publicznego 2011, która będzie okazją do zapoznania się z najnowszymi zmianami prawnymi w obszarze ochrony zdrowia, a także najważniejszymi kierunkami rozwoju zdrowia publicznego. Konferencja została przygotowana pod patronatem merytorycznym “Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ”.

Miejsce i termin konferencji: 27 – 28 października 2011 r., Warszawa, gmach Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, ul. Rejtana 16

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęły: STOMOZ oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepublicznych Szpitali Samorządowych.

Ogólnopolskie Forum Zdrowia Publicznego 2011 to spotkanie przedstawicieli środowiska medycznego, tj. doświadczonych menedżerów, dyrektorów i kierowników placówek medycznych, przedstawicieli samorządów lokalnych, instytucji państwowych oraz 30 wybitnych ekspertów: liderów ochrony zdrowia, ekspertów prawnych i kadry naukowej wyższych uczelni, w tym m.in.:
Renata Maria Jażdż-Zaleska
Ekspert w zakresie przekształceń w ochronie zdrowia, prezes zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku, pomysłodawczyni, inicjatorka i prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych.
Adam Rozwadowski
Prezes Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED
Krzysztof Nyczaj
Były pracownik Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, współtwórca aktów prawnych dotyczących systemu informacyjnego ochrony zdrowia, w tym dotyczących elektronicznej dokumentacji medycznej
Małgorzata Capik, Maciej Capik

Eksperci ds. ubezpieczeń gospodarczych, obsługi procesu likwidacji szkód, zarządzenia ryzykiem, szacowania poziomu ryzyka. Mają duże doświadczenie w obsłudze placówek medycznych. Zajmują się m.in. opracowaniem siwz, usługami pomocniczymi w ubezpieczeniach, procedurach zamówień publicznych z ubezpieczeń.

Od początku 2011 r. przepisy dotyczące ochrony zdrowia ciągle się zmieniają:
rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania…
pakiet ustaw zdrowotnych, w tym nowe ustawy o działalności leczniczej i systemie informacji w ochronie zdrowia…
zarządzenie Prezesa NFZ w zakresie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju AOS…
a od 1 stycznia 2012 r. następne zmiany – nowe zasady ubezpieczeń w ochronie zdrowia i dochodzenia odszkodowań.
Realne trudności, z którymi borykali się zarządzający placówkami medycznymi w pierwszych miesiącach funkcjonowania nowych przepisów stały się jednym z impulsów do zorganizowania wyjątkowego wydarzenia jakim jest Ogólnopolskie Forum Zdrowia Publicznego 2011. Podczas 2-dniowych spotkań z wybitnymi ekspertami, w gronie liderów ochrony zdrowia i doświadczonych menedżerów będzie można dowiedzieć się, jak wdrożyć konieczne zmiany i prowadzić placówkę medyczną zgodnie z prawem i obowiązującymi trendami.
Konferencja będzie składać się z dwóch głównych wydarzeń:
Forum Praktyków Ochrony Zdrowia nt. „Zarządzanie podmiotem leczniczym w świetle ostatnich zmian prawnych”
Forum ma nowatorską formułę: dyskusyjnych stolików tematycznych. Przy osobnych stolikach zasiądą eksperci, a wokół nich menedżerowie. W takim gronie będzie można skonsultować swój problematyczny przypadek, zadać ekspertowi pytania i od razu uzyskać odpowiedzi, a także wysłuchać opinii na dany temat i poznać doświadczenia innych menedżerów.
Nie tylko zyskasz pomoc w rozwiązaniu swojego problemu, ale także poznasz problemy innych menedżerów zdrowia, ich opinie na dany temat i sposoby radzenia sobie w omawianych sytuacjach. Oto wybrane tematy, które będą poruszane przy dyskusyjnych stolikach tematycznych:
Jak prowadzić dokumentację medyczną i zabezpieczać dane osobowe pacjenta według nowych zasad?
Usługi komercyjne w publicznych podmiotach leczniczych a kontrakt z NFZ
Organizacja podmiotu leczniczego — zmiany w zakresie rejestru podmiotów, zarządu oraz regulaminu organizacyjnego
Ubezpieczenie podmiotów leczniczych i odszkodowania dla pacjentów od stycznia 2012
Jak zachować trwałość projektu po przekształceniu SPZOZ w spółkę prawa handlowego, aby nie stracić dotacji z UE
Podczas Forum będzie można wziąć udział w nowoczesnych, zróżnicowanych formach szkoleniowych: prelekcjach, warsztatach i dyskusjach panelowych, dopasowanych do prezentowanej tematyki. Już teraz zobacz szczegółową agendę!
Konferencja naukowa nt. ”Kierunki rozwoju zdrowia publicznego”
Podczas sesji organizowanych w ramach tej części, kierowanej nie tylko do menedżerów, ale także do kadry naukowej wyższych uczelni medycznych i innych przedstawicieli środowiska medycznego, będziesz miał niepowtarzalną okazję zapoznać się z najnowszymi wynikami badań polskich naukowców dotyczących nowych trendów w rozwoju zdrowia publicznego, m.in.:
Medycyny personalizowanej w rozwoju zdrowia publicznego;
Opieki farmaceutycznej w systemie opieki zdrowotnej;
Informatyki, techniki obrazowania i telemedycyny w ochronie zdrowia;
Ewaluacji jakości w ochronie zdrowia;
Współczesnych kierunków rozwoju ekonomiki i organizacji ochrony zdrowia;

Więcej informacji o konferencji: www.forumzdrowiapublicznego.wip.pl

Rejestracja: www.forumzdrowiapublicznego.wip.pl/rejestracja

Zarezerwuj miejsce już teraz i skorzystaj z RABATU, możesz zaoszczędzić aż 500 zł!

Z: http://www.pressoffice.pl/zdrowie,t1156569107?more=2145201877

hastagi na stronie:

#regulamin organizacyjny nzoz wzór #regulamin organizacyjny nzoz #regulamin organizacyjny nzoz 2012 #regulamin organizacyjny nzoz stomatologia #regulamin organizacyjny spzoz 2012 #regulamin organizacyjny nzoz 2011 #wzór regulaminu organizacyjnego nzoz #przekształcenie nzoz w podmiot leczniczy #regulamin organizacyjny spzoz #regulamin porządkowy nzoz wzór

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #LIFESTYLE   #zdrowie