Zakażenia układu moczowego w podeszłym wieku

Obserwując liczne spoty reklamowe, polecające specyfiki do walki z zakażeniami
układu moczowego, zauważyć można, że ich przekaz skierowany jest głównie do kobiet
młodych, aktywnych zarówno na polu prywatnym, jak i zawodowym. Tymczasem infekcje
dróg moczowych bardzo często dotyczą także pań w podeszłym wieku.

Statystyki podają, że u około 10% starszych osób każdego roku występują
zakażenia układu moczowego, często są to dolegliwości nawracające.1 Głównym czynnikiem
sprzyjającym rozwojowi infekcji dróg moczowych u kobiet jest budowa anatomiczna (krótka
cewka moczowa)2. U pań po przebytym klimakterium bardzo często stwierdza się proces
obniżania pęcherza, co dodatkowo skraca cewkę moczową, czyniąc ją jeszcze bardziej
podatną na bakterie pałeczki okrężnicy, będące głównym sprawcą zakażeń układu
moczowego. 3 Nie bez znaczenia dla problemu zakażeń dróg moczowych u osób starszych,
są takie czynniki takie jak: kłopoty w utrzymaniu higieny osobistej, nietrzymanie moczu, a
także długotrwałe spożywanie środków przeciwbólowych, co może osłabiać odporność
ogólną organizmu4.
Czynnikiem sprzyjającym zakażeniom układu moczowego jest także cukrzyca.
Organizm diabetyków w podeszłym wieku cechuje się obniżoną odpornością, a obecny w
moczu cukier jest doskonałą pożywką dla bakterii E. Coli, które z łatwością namnażają się w
drogach moczowych5.
Niestety, ZUM bardzo często dotyczy osób przebywających w domach opieki
społecznej a także pacjentów hospitalizowanych. Podczas cewnikowania, przeprowadzanego
w niewystarczająco higienicznych warunkach, bakterie są mechanicznie wprowadzane do
dróg moczowych6, co powoduje, że ryzyko zakażeń układu moczowego u osób po przebytym
cewnikowaniu wzrasta nawet o 40%7.
W wielu przypadkach zachorowania powodowane są przez zmienną ilość hormonów,
wpływających na stan śluzówki układu moczowego. Z jednej strony kobiety w okresie
owulacji bardziej narażone są na ataki pałeczki okrężnicy, z drugiej strony panie po
menopauzie, u których produkcja estrogenów spada, również narzekać mogą na zwiększoną

Źródło: Maria Kołomecka, Infekcje w wieku podeszłym, http://www.umed.lodz.pl/geriatria/pdf/
infekcje_w_wieku_podeszlym.pdf
2 Źródło: Robert Drabczyk, Zakażenia układu moczowego, http://nefrologia.mp.pl/choroby/chorobyudoroslych/
show.html?id=51947
3 Źródło: Ewa Pakuła, Zakażenia układu moczowego, http://bez-recepty.pgf.com.pl/index.php?
co=artyk&id_artyk=1491, 20076.
4 Źródło: Aleksandra Karbowniczek, Zapalenie pęcherza moczowego, http://abcbolbrzucha.pl/zapalenie-
pecherza-moczowego, 25.02.1010.
5 Źródło: Ibidem
6 Źródło: Ibidem
7 Źródło: Maria Kołomecka, Infekcje w wieku podeszłym, http://www.umed.lodz.pl/geriatria/pdf/
infekcje_w_wieku_podeszlym.pdf

www.urokobiecesprawy.pl

zachorowalność.8.
Ustalono, że jednym ze środków prewencyjnych, znacząco zmniejszającym ryzyko
nawrotu zakażeń dolnego odcinka układu moczowego jest stosowanie preparatów,
zawierających substancję czynną o nazwie Liofilizat OM-89, który stymuluje ogólną
odporność organizmu9. Coraz więcej jest też akcji uświadamiających problem schorzenia,
skierowanych do wszystkich kobiet zarówno tych młodych jak i tych starszych. Najnowsza z
nich to ,,Kobiece sprawy – nasze sprawy”. Zadaniem kampanii jest zwrócenie uwagi pań w
każdym wieku, na konieczność dbania o drogi moczowe, a także dostarczanie niezbędnych
informacji na temat przyczyn, objawów oraz konsekwencji nieleczonych zakażeń dróg
moczowych.
Pamiętajmy, że dbałość o nasze drogi moczowe jest tak samo istotna jak regularne
badania mammograficzne, czy cytologiczne.

Więcej na: www. urokobiecesprawy.pl

hastagi na stronie:

#infekcje aznieczulenie ogulne #zakażenie układu moczowego u osób w wieku geriatrycznym #znieczulenie częściowe

Related posts

Top